VÝSLEDKY DIANETICKÉHO CENTRA

VZESTUPY A PÁDY V ŽIVOTĚ

Díky kurzu jsem zjistil, že pády v našem životě nemusí být jen naší příčinou, ale mohou být a často bývají zapřičiněny právě jinými lidmi. Tito lidé nemusejí být v jádru špatní, ale mají jejich činy na nás negativní dopad a proto je třeba s nimi umět správně pracovat. Díky kurzu lépe chápu postupy práce a řešení problémů s druhými lidmi. Dokážu se více zaměřit na zdroj problému a efektivně ho řešit. Kurz mi také pomohl lépe rozeznávat dobré a špatné lidi. Tedy ty co budují a ty co ničí. Díky tom jsem schopnější si vybírat lépe přátele a rozhodovat o tom s kým se chci stýkat.

J.J.

Žijeme v hektické době, pořád někam spěcháme, jsme pod permanentním stresem a vůbec si neuvědomujeme, že takový stres je náš utlačovatel. Tento kurz vám dá informace o tom, co udělat se svým životem, abyste mohli být příčinou a nenechali se zahnat do kouta. Člověk si uvědomí, že je dobré věci, které se mi nelíbí, komunikovat a hlavně nedusit v sobě. Rozhodně se necítím jako neschopná matka, když syn přijde a řekne mi, že se mu nelíbílo, jak jsem na něho zvýšila hlas…Mám spíš radost, že to dokáže říct.

M.K.

Tento kurz mi hodně otevřel oči. Po předchozím kurzu Jak vědět, komu důvěřovat, jsem od sebe oddělila antisoc. osoby, se kterými jsem byla v kontaktu. Zjišťuji, jsem neoddělila úplně všechny, protože můj život je pořád jako na houpačce. Tudíž opět pár lidí ze svého života vymažu. Hodně se mi líbil „test“, které osoby v mém životě měli antisociální vlastnosti, protože vím, že jsem udělala správně, když jsem se jich kdysi zbavila a stejně tak naopak – že jsem si ve svém životě nechala ty správné lidi. =)

S.K.

Uvědomila jsem si, kolik lidí v mém životě je tam tak nějak navíc. Uvidím je sice ráda, ale spíše z nějaké nostalgie, vzpomínkám apod. Pravých přátel, na které se mohu spolehnout, které můžu požádat o pomoc, a kteří mi pomoc poskytnou, je najednou méně, než jsem si myslela. Možná je to tím, že jsem takový dobrák. Jak kdosi řekl. Člověk je dobrý, ale nesmí být blbý. A tak nejsem blbá a trošku víc to vytřídím. Včera jsem začala. Na FB si „vyklikám“ ty, u kterých vím, že mi nejsou nijak ku prospěchu. Naopak se více zaměřím na ty mé spřízněné duše.

Dalším poznáním je určitě rozdělení lidí dle poznávacích znaků na sociální a antisociální. Nyní už vím, jak je poznám, a že pokud má člověk některou z antisociálních vlastností, ještě to nutně neznamená, že takový je. Nyní už vím, jak se zařídit, pokud budu mít ve svém okolí PTS osobu. Jedna taková mi napadá, tak věřím, že jí pomohu.

A v neposlední řadě budeme pokračovat ve vzkvétání a prosperitě. Na což se těším nejvíc.

P.S.

JAK ZÍSKAT MOTIVACI

Já si vždycky říkám, proč jsem to studovala, když je to tak jednoduché? No právě proto, že jsem to do té doby tak nedělala. Člověk to ví, ale nedělá. A kurz umí jednu úžasnou věc. Vysvětlí proč. Takže už si to nemyslíte, už to víte. Zisk z kurzu. Nebudu se stresovat cizími problémy. Proč taky. Problémy jsou od toho, aby se řešily. Ne od toho, aby se z vás staly ubrečení chudáčci. Bylo to fajn, je to vážně kurz na motivaci. Máte pocit, že rozbijete skálu.

B.Z.

JAK ZACHRÁNIT MANŽELSTVÍ

Tento kurz mi pomohl pochopit, proč se já i ostatní lidi v mém okolí chovají v partnerství určitým způsobem. Překvapilo mě, čím je způsobená žárlivost, jak spolu souvisí pomoc a vztah, i jak je důležité převzít zodpovědnot a komunikovat. Pomůže mi to nejen v mém vztahu, ale i ve vztazích s ostatními lidmi.

L.B.

Tohle by se mělo učit ve škole místo těžkých ptákovin, co tam do studentů hustí. Je to jednoduchej a výstižnej kurz. Pár důležitých údajů, na kterých se dá vybudovat a udržet fungující vztah. Je to naprosto jednoduše aplikovatelný do života, ale i přesto (právě proto) velmi funkční. A jedna věc mě tam fakt překvapila. =)

J.Š.