Dianetika

Dianetika znamená, co mysl (nebo duše) dělá tělu.

Slovo Dianetika je složeno z řeckého dia (skrz) a nous (mysl nebo duše).

Dianetika oslovuje a zvládá účinky mysli (duše) na tělo, a může zmírnit takové věci, jako nežádoucí pocity a emoce, nehody, zranění a psychosomatické nemoci (takové, které jsou způsobené nebo zhoršené mentálním stresem).

DIANETIKA (2)Tato kniha se zabývá individuální Dianetikou a je příručkou, která obsahuje nezbytné dovednosti jak pro zvládání mezilidských vztahů, tak pro terapii mysli. S technikami uvedenými v této knize může inteligentní laik úspěšně léčit všechny psychosomatické nemoci a neorganické aberace. Jedním z objevů Dianetiky byl skrytý zdroj všech neorganických duševních poruch a psychosomatických nemocí. Tento zdroj byl neznámý a netušený, ačkoli se po něm intenzivně pátralo tisíce let.

Bylo zjištěno, že zdrojem aberace je dosud neznámá sub-mysl, která spolu se svými vlastními záznamy leží pod tím, co Člověk chápe jako svou „vědomou“ mysl. Koncept nevědomé mysli je
v Dianetice nahrazen objevem, že „bezvědomá“ mysl je tou jedinou myslí, která je vždy vědomá. Tato sub-mysl se v Dianetice nazývá reaktivní mysl. Reaktivní mysl, přežitek z dřívějších stadií vývoje Člověka, má sílu a moc velení na buněčné úrovni. Tato mysl si „nepamatuje“: zaznamenává a používá tyto záznamy pouze k tomu, aby vyvolala akci. „Nemyslí“: vybírá záznamy a ovlivňuje jimi „vědomou“ mysl a tělo, aniž by o tom jedinec věděl nebo k tomu dal svolení. Jedinou informací, kterou jedinec o takové činnosti má, je to, že občas vnímá, že ohledně něčeho nejedná racionálně a nedokáže pochopit proč.

I když je jedinec pod vlivem drog či léků, když je pod vlivem anestetik, jako při nějaké operaci, když je uveden do „bezvědomí“ zraněním či nemocí, přesto jeho reaktivní mysl plně funguje. Možná si není „vědom“ toho, co se stalo, ale, jak Dianetika odhalila a může prokázat, všechno, co se mu stalo v období „bezvědomí“, bylo naprosto a úplně zaznamenáno. Jeho vědomá mysl tuto informaci neposoudila, nevyhodnotila ani nezvážila. Tato informace se může kdykoli
v budoucnosti reaktivovat, když bdělý a vědomý jedinec pozoruje podobné okolnosti. Když se nějaký takový záznam, engram, reaktivuje, má sílu ovládat. Do větší či menší míry vypíná vědomou mysl, přebírá motorickou kontrolu těla a způsobuje chování a činnosti, se kterými by vědomá mysl, jedinec sám, nikdy nesouhlasila. Přesto je pak jedinec svými engramy ovládán jako loutka.

Veškerá fyzická bolest a bolestná emoce celého života – ať už o tom jedinec „ví“ nebo ne – je obsažena ve formě záznamu v engramové bance. Nic není zapomenuto. A veškerá fyzická bolest a bolestná emoce, bez ohledu na to, jak si jedinec může myslet, že ji zvládl, je mu z této skryté úrovně schopná znovu uškodit, když není odstraněna pomocí dianetické terapie.

Engram a pouze engram způsobuje aberaci a psychosomatikou nemoc.

Dianetickou terapii lze vyjádřit stručně. Dianetika vymazává veškerou bolest celého života. Když je bolest vymazaná v engramové bance a je zařazena jako vzpomínka a zážitek v paměťových bankách, všechny aberace a psychosomatické nemoci zmizí a dojde k regeneraci fyzického a mentálního bytí. Dianetika jedinci ponechává úplnou paměť, ale bez bolesti. Důkladné testy prokázaly, že skrytá bolest není nutná, naopak je neustále a vždy rizikem pro zdraví, schopnost, štěstí a potenciál přežití jedince. Nemá žádnou hodnotu pro přežití.

Cílem Dianetické terapie je Clear. Cleara lze vytvořit z psychotika, neurotika, vyšinutého člověka, zločince nebo normálního člověka, pokud je nervový systém organicky v pořádku. Clear dosáhl stabilního stavu na velmi vysoké úrovni. Je vytrvalý a vitální a vede život plný nadšení a uspokojení. U Cleara existuje úplná paměť celého života s přidaným bonusem toho, že má fotografické vybavování v barvách, s pohybem, zvukem atd. a optimální schopnost uvažování.
U Cleara už psychosomatická nemoc přestala existovat a nevrátí se, protože její skutečný zdroj byl trvale odstraněn. Dianetického Cleara lze s běžným normálním  jedincem srovnat asi jako běžného normálního jedince s vážně duševně nemocným.

Dianetiku si také můžete zdarma vyzkoušet na vlastní kůži na stránce SLUŽBY.