Cíl Dianetiky

Svět bez šílenství, bez zločinců a bez válek – to je cíl Dianetiky.

Celé tisíce let se člověk snažil prodírat kupředu dobýváním hmotného vesmíru, ale nevěděl skoro nic o své nejdůležitější zbrani, o svém nejdůležitějším majetku, o lidské mysli. Navzdory této překážce nevědomosti postupoval kupředu, ale kvůli ní se mu nahromadily nejen tresty v podobě šílenství a nemoci, ale co je důležitější, hrozba zničení veškerého jeho díla – moderní válka.

Žádná civilizace nemůže postupovat směrem ke stabilitě přetrvávajícího přežití, aniž by
s určitostí a jistotou vládla takovými vědomostmi, jaké jsou obsaženy v Dianetice. Protože Dianetika, když ji člověk používá zručně, může dosáhnout přesně toho, co prohlašuje. V rámci jednotlivého člověka může zabránit duševní nemoci, neuróze, nutkavým a posedlým jednáním nebo je zmírnit, a může nastolit fyzickou pohodu a odstranit základní příčinu sedmdesáti procent lidských nemocí. V rámci rodiny může mezi jejími členy přivodit větší soulad a harmonii. Na poli národů nebo menších skupin jako například v oblasti průmyslu může zlepšit management do takové míry, kdy bude možné tyto smutně neodpovídající ideologie, za které lidé s tak děsivou upřímností bojují a umírají, odsunout stranou a nahradit je fungující technologií. Dianetika
 je věda o myšlení. Spektrum Dianetiky zahrnuje veškeré platné informace, vztahující se k myšlení. Fungování lidské mysli a vědění, které je mnohem jednodušší, než si člověk myslel, se v Dianetice shromáždily do soustavy vědomostí, s níž může pracovat jakýkoli přiměřeně inteligentní jedinec.

Dianetika je všeprostupující. Lidské chování a lidské myšlení jsou základem lidských snah. Jakmile má člověk odpověď na tyto základní hádanky, není téměř nic, co by se tím nakonec nevyřešilo.

Ale Dianetika je pro některé lidi také něco podivného a děsivého. Vstupuje do tolika oblastí a aktivit, které osvětluje, že není možné, aby nenašla a neodhalila ty, kteří z nevědomosti a útlaku těží, a jejichž celá důležitost spočívá na jejich schopnosti ovládat ostatní lidské bytosti.

Dianetika byla v roce 1950 požádána, aby prokázala svou správnost. To udělala. To bylo z její strany velice tolerantní, protože platnost žádné z existujících „ologií“ zabývající se lidskou myslí nikdy potvrzena nebyla, ani to po ní nikdo nechtěl. Ty pevně zavedené terapie na rovinu řečeno nefungují. Jejich výsledky jsou hodně podobné výsledkům, kterých by dosáhly, kdyby žádnou práci nedělaly.

lrh s dianetikou

Dianetika funguje. Nikdo z lidí, kteří jakkoli dlouho pobyli kolem naší nadace, o tom nepochybuje. Funguje dokonce i v rukou relativně nezkušeného člověka. Každý den koná své zázraky. A to není moc podivné, protože Dianetika je základní znalostí lidských činností. Ale Dianetika není psychoterapie a není to psychosomatická medicína. Ti, kteří tyhle věci chtějí a potřebují, zjistí, že je Dianetika v těchto oblastech velice účinná, a tak na ni pohlížejí jako na psychoterapii. Ti, jejichž „obory“ Dianetika narušuje, by byli velice rádi, kdyby byla zakázána, než zdiskredituje jejich krabice nádherných „hadích mastiček“.

Dianetika je základní vědou o lidském myšlení. Zahrnuje lidské činnosti a uspořádává soubor dosud nesladěných vědomostí.

Dianetika má základní cíl, dobrý cíl, cíl, který by se neměl přehlížet nebo odsouvat stranou, protože nějaký mastičkář přijde o příjem nebo proto, že nějaký revolucionář přijde o svou pomatenou věc. Cílem Dianetiky je duševně zdravý svět – svět bez duševních nemocí, bez zločinců a bez válek. Jestli naše generace přetrvají, aby zapsaly historii, ať smutně věnují jednu stránku těm, kteří se v tomto chaotickém a temném věku snažili prostřednictvím osobního zisku a nenávisti zničit skutečně dobročinnou vědu.

Cílem Dianetiky je duševní zdraví. Zastavit ji mohou jen duševně nemocní.

L. Ron Hubbard